Maczki_m
Maczki_m
– 35 mm – f/2.8 – 1/1000 sec – 100 ISO