agapant afr_m
agapant afr_m
– 35 mm – f/2,2 – 1/80 sek – 200 ISO