Warsztaty MDK
Warsztaty MDK
– 35 mm – f/2.8 – 1/25 sec – 800 ISO