Warsztaty MDK
Warsztaty MDK
– 35 mm – f/2,8 – 1/25 sek – 800 ISO